Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Informationsmaterial

Mall för tid och plats

Klicka på länken och välj Spara som. Spara på din dator.

Alternativ:

 1. Öppna mallen, skriv in tid och plats och skriv ut i färg eller svartvitt. Spara dokumentet på din dator.
 2. Öppna mallen, skriv ut i färg eller svartvitt och skriv sedan tid och plats för hand.

A4-blad för tid och plats för vaccination (word)

Affischer

 • Affischer med budskapet "Tacka ja till vaccination!" delas ut till mottagningar och kliniker som representeras på informationsträffarna. Skickas till övriga vaccinerande enheter.
 • Kort att dela ut till gravida i andra och tredje trimestern, med budskapet om att vaccinera sig, skickas till kvinnohälsovården.

Annonser

 • Samlingsannonser med alla vårdcentralers tid och plats för vaccination annonseras både i invånartidningen "För ett bra liv i en attraktiv region" och i länets tidningar.

  Meddela tid och plats för vårdcentralens vaccination mot säsongens influensa senast 18 september 2017 till kommunikationsavdelningen:
  Tid och plats för vaccination 2017 (intranätet, nytt fönster)
 • Vårdcentralerna ansvarar själva för att boka och bekosta egna annonser i de lokala tidningarna.
 • Information kommer också att finnas på Region Jönköpings läns webbplats 1177.se, samt regionens Facebook-sida 1177 Vårdguiden Jönköpings län.

Affischer: God handhygien

Folkhälsomyndighetens informationsblad till gravida

Vaccination mot influensa - information till dig som är gravid (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-07-13
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion