Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Migranter

Aktuella vaccinationsprogram WHO

Historiska vaccinationsprogram andra länder

Vaccinationer till människor på flykt (Folkhälsomyndigheten)

 

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
010 -242 23 34

Uppdaterad: 2017-12-14
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion