Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Förebyggande av mässling och röda hund hos personal

Mässlingsutbrott förekommer kontinuerligt i Europa och USA.


Totalt har 38 länder i WHO:s europeiska region rapporterat tusentals mässlingsfall senaste åren. Länder med mässlingsutbrott i Europa är Bulgarien, Schweiz, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Serbien, Turkiet, Makedonien och Storbritannien. Även USA har senaste tiden fått ett växande problem med många mässlingsfall på grund av dålig vaccinationstäckning. Vi har också flera mässlingsfall i Sverige varav många varit helt ovaccinerade.

Socialstyrelsen har publicerat en nationell handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-5-6

Röda hund

Även fall av röda hund har förekommit i Sverige hos ovaccinerade personer. Röda hund kan vara allvarligt för fostret hos den gravida kvinnan och i samband med graviditet kontrolleras därför skyddet för röda hund.

Ovaccinerade kan smittas

I Sverige är skyddet mot mässling och röda hund generellt gott, vilket talar mot att ett större utbrott skulle ske här. Sedan 1982 vaccineras alla barn mot mässling och röda hund med två doser och första dosen ges vid 18 månaders ålder. Vaccinet innehåller också skydd mot påssjuka. (MPR)

Ovaccinerade personer som inte har haft mässling eller personer som endast fått en vaccin dos som barn mot mässling kan dock riskera att smittas, t.ex. i samband med resa till områden med pågående mässlingsutbrott.

Förekomst i Sverige

I sjukvården kan patienter med mässling och röda hund dyka upp. Det kan vara fall av ovaccinerade barn under 18 månader och likaså ovaccinerade vuxna som inte haft mässling eller röda hund. Vid misstanke om mässling eller röda hund ska detta omedelbart rapporteras till smittskyddsläkaren så att ovaccinerade medpatienter i väntrummet kan erbjudas vaccin och/eller immunglobulin.

Verksamhetschefen rekommenderas se till att personalen har fullgott skydd mot mässling och röda hund för att inte själva bli sjuka eller riskera att smitta patienter. Vaccination kan ske på vårdcentral och verksamhetschefen står för kostnaden.

Följande riktlinjer gäller för vaccination:

  • Personal födda på 1940- och 50-talet har med all sannolikhet haft mässling och behöver inte vaccineras.
  • Personal födda på 1960- och 70-talet fram till 1982 kan vara ovaccinerade eller bara erhållit en vaccinationsdos. Om personal i denna grupp inte vet med sig att de är vaccinerade eller haft mässling ska de erbjudas två doser MPR-vaccin med minst en månads mellanrum.
  • Personal födda 1982 och senare har fått två doser MPR-vaccin och har fullgott skydd mot mässling.
  • Vid osäkerhet är en extra dos vaccin ej farligt att ge. Två doser i vuxen ålder ska ge fullgott skydd
  • Gravida ska ej vaccineras under graviditeten.

 

Peter Iveroth, Smittskyddsläkare, Smittskydd Vårdhygien

Bengt Hultberg, Företagsöverläkare, Arbetsmiljöenheten

Anders Liif, Personaldirektör, HR, Regionledningskontoret

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
malin.bengnér@rjl.se
010-24 22334

Uppdaterad: 2017-07-03
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion