Region Jnkpings ln Lärande nätverk
Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

Inspirationsdag 29 maj 2017 om Lärande nätverk

Carole Lannon  Peter Mangolis  Boel Andersson Gäre porträtt.  Göran Henriks, Qulturum, porträtt

Lärande nätverk - nätverk som lär av varandra; och visst finns det svenska kvalitetsregister som kan ses som exempel på det! Det framgick vid den inspirationsdag på Spira i Jönköping som genomfördes den 29 maj 2017.

I publiken fanns ledare och chefer som fick lyssna till Carole Lannon och Peter Margolis från Cincinnati Children's Hospital och Boel Anderson Gäre, Jönköping Academy samt Göran Henriks, Qulturum.

Inspirationsdagen var öppen för alla som är intresserade av eller vill vara med och forma ett förbättringsnätverk inom reumatism, diabetes eller inflammatoriska tarmsjukdomar.

Arrangör var Registercentrum Sydost och Qulturum, Region Jönköpings län.

Dokumentation

Se dokumentation från inspirationsdagen (Excel). Innehåller dokumentatíon från grupperna 

  1. Habiliteringen
  2. Senior alert
  3. Swibreg
  4. PidCare
  5. Barnreuma, Barndiabetes och RMMS
  6. RC- verkstad
  7. SPOR, Gallriks
  8. Primärvård
  9. Övergripande

Illustration från grupp 9 - Övergripande

 

 

Uppdaterad: 2017-08-17
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion