Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010-242 23 34

Version

Reviderat

2015-11-03

Fastställt

2014-01-20

Uppdaterad: 2018-01-18
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion