Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010-242 23 34

Per Anders Mjörnberg
överläkare

010-242 51 06

Ing-Marie Einemo
smittskyddssjuksköterska

010-242 23 04

Veronica Gustafsson
kurator

010-242 21 35

Version

Reviderat

2015-11-03

Fastställt

2014-01-20

Uppdaterad: 2017-07-31
Ing-Marie Einemo, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion