Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010-24 22334

Per Anders Mjörnberg
överläkare

010-24 25106

Ing-Marie Einemo
smittskyddssjuksköterska

010-24 22304

Veronica Gustafsson
kurator

010-24 22135

Version

Reviderat

2015-11-03

Fastställt

2014-01-20

Uppdaterad: 2017-07-18
Ing-Marie Einemo, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion