Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Sexuellt överförbara infektioner

Rutiner kring sexuellt överförbara infektioner

Smittspårning av STI

Smittskyddsblad

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-07-18
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion