Region Jnkpings ln Palliativ vård
plus.rjl.se/palliativ

Samverkansgrupp palliativ vård i länet

Gruppen har ett uppdrag att:

- Vara en övergripande grupp med ansvar för uppföljning, omvärldsbevakning och analys av den palliativa vården i länet. Gruppen ska också föreslå förändringar och utvecklingsområden inom den palliativa vården i samverkan.  Gruppen ska bereda ärenden till övergripande grupp med mandat att föreslå förändringar i palliativa vården i länet.

- Beskriva hur styrning och ledning organiseras för den palliativa vården i samverkan mellan primärvård, kommunal vård och omsorg och sjukhusvård ska fungera.

- Kartlägga de GRIDD:ar som tagits fram ser ut för alla verksamheter i länet. (Bilaga.)

- Genomföra förbättringsarbeten för att nå de uppsatta kvalitetsmålen som finns  oavsett huvudman.

- Ta fram en gemensam utbildning i allmän palliativ vård tillgänglig för alla medarbetare i länet. Oavsett huvudman.  Beskriva konsekvenser för olika utbildningsstrategier avseende resurser och jämlik vård

- Anordna ett gemensamt utvecklingstillfälle för högre chefer inom Regionen, primärvården och kommunerna i syfte att skapa en gemensam målbild för palliativ vård i länet.

 

Utvecklingsteman

 

 

 

 

 

Gruppen rapporterar till strategigrupp äldre

 

Minnesanteckningar finns här

Deltagare i gruppen

Ulrika Ribbholm, Utvecklingsledare Qulturum

Joakim Edvinsson, Utvecklingschef Medicinsk Vård

Anders Ström, Överläkare, PVE Länssjukhuset Ryhov

Johan Skoglund, Verksamhetschef KK-kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Helene Rygert, Distriktsjuksköterska Palliativ vård Jönköpings kommun

Maria Kybjär, Distriktsjuksköterska Palliativ vård, Gislaveds kommun

Cornelia Hjortås, Sjuksköterska Kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Agneta Sahlberg, MAS, Mullsjö Kommun

Magdalena Fritzon, Verksamhetschef Hälso-och sjukvård samt hemtjänst, Nässjö kommun.

Emma Grundström, FoU-ledare, Kommunal utveckling.

Uppdaterad: 2017-09-01
Joakim Edvinsson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård