Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan för kunskapsstyrning

Sydöstra sjukvårdsregionen genomför 2017-2018 ett projekt för att utveckla befintlig sjukvårdsregional samverkan utifrån de nationella programområden och samverkansgrupper som Sveriges landsting och regioner beslutat samverka i för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Projektet genomförs på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen.

Presentationer

Handlingsplan

Beslut

Samverkansnämnden

Regionsjukvårdsledningen

Bakgrund

NSK-region

Sydöstra sjukvårdsregionen

Arbetsmaterial

Projektgruppens mötesanteckningar och arbetsmaterial (inloggning)

Projektgrupp

Susanne Yngvesson, projektledare

Conny Thålin, kommunikationsstrateg

Karl Landergren, planeringschef

Leni Lagerqvist, sjukvårdsstrateg

Göran Atterfors, controller

Christoffer Martinelle, hälso- och sjukvårdsstrateg

Styrgrupp

Mats Bojestig
hälso- och sjukvårdsdirektör

Karl Landergren
planeringschef

Lena Lundgren
hälso- och sjukvårdsdirektör

Uppdaterad: 2018-02-23
Conny Thålin, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion