Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fakta resursgrupper

Fakta resursgrupper bistår Faktaarbetet med kunskap och rådgivning inom sitt ansvarsområde och är rådgivande åt Fakta ledningsgrupp och åt Faktagrupperna och dess ledamöter.

Fakta medicinsk diagnostik

Inga Zelvyte
Medicinsk chef
Klinisk kemi, Jönköping

Patrik Skogvard
Verksamhetschef
Klinisk fysiologi, Jönköping

Anna Jonsson Henningsson
Medicinsk ansvarig chef
Mikrobiologilaboratoriet

Anna Österström
Utvecklingsstrateg
Medicinsk diagnostik samt ledamot i Fakta ledningsgrupp

Fakta rehabilitering

Annika Löfstedt
Enhetschef
Logopedmottagningen, Jönköping

Ing-Britt Häger
FoU samordnare
Samrehab Värnamo sjukhus, Värnamo

Anna Neymark
Enhetschef
Dietistmottagningen, Jönköping

Christina Polland
Enhetschef
Kuratorsmottagningen, Jönköping

Catrin Ericson
Sjukgymnast
Sjukgymnastiken 1, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Fakta resursgrupp inom rehabilitering, arbetsmaterial (begränsad behörighet)

Fakta omvårdnad

Anette Abrahamsson
Chefssjuksköterska
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2017-10-20
Anna Sandström, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik