Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Behandlingsrekommendationer för de mest sjuka äldre

Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor än de mest sjuka äldre inkluderats, och där hänsyn till de äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte tas. Med anledning av detta medverkar läkemedelskommittén i Region Jönköpings län i ett samverkansarbete med sju andra landsting/regioner där rekommendationer för läkemedelsbehandling inom några särskilt angelägna terapiområden tagits fram för denna grupp patienter.

Under våren 2018 kommer en reviderad version av behandlingsrekommendationerna som urspungligen togs fram 2014 och då belönades med Dagens Medicins Guldpiller.

Behandlingsrekommendationer 2016-2017

Bakgrundsdokumentation 2016-2017

 

 

Ansvarig

Judit Denes
Klinisk apotekare
010-244 87 85
judit.denes@rjl.se

Björn Westerlind
Överläkare, geriatrik
010-241 00 00
bjorn.westerlind@rjl.se

Uppdaterad: 2018-01-09
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service