Region Jnkpings ln Hälsocafé
plus.rjl.se/halsocafe

Volontärer hälsar välkomna vid Hjärtats hus

Volontär

Har du erfarenhet av cancer, som tidigare sjuk eller som närstående? Känner du att du skulle vilja vara till stöd för andra?

Här kan du se vad vi tänker som behövs för att du skall kunna vara volontär hos oss och vad du kan förvänta dig av oss.

 • Att du har egen erfarenhet av cancer, som tidigare patient eller som närstående.
 • Att du har kommit så långt i ditt "sorgearbete" att du känner du har distans till det.
 • Att du har stora öron och liten mun. Att lyssna och finnas till för besökaren.
 • Att alltid ha koll på dörren då besökare kommer. Det kan vara en svår tröskel att gå över för många (trots vår hemmalika miljö).
 • Att alltid ge ett positivt bemötande.
 • Att vara beredd på att vända negativa tankar till positiva. Med det menar vi att det kan uppstå situationer där besökare känner stor frustration, rädsla osv, som kan göra att andra besökare backar och blir ledsna. Att då bemöta den personen med extra omsorg, eventuellt försöka be att få samtala vidare enskilt med honom/henne anser vi då viktigt, för att underlätta för alla andra. Det är långt från alla som bara vill prata cancer. Vi vill visa på positiva tankar och aktiviteter.
 • Att du som volontär självklart har tystnadsplikt, det du hör i förtroliga samtal måste stanna er emellan.
 • Att kunna ordna med praktiska ting, såsom att se till att kaffe alltid finns framme osv.

Att vara Volontär på Hjärtats Hus innebär:

 • Att vi vill ombesörja att du får kurser, utvecklingsmöjligheter i ditt engagemang som volontär.
 • Att du ges möjlighet att få "tömma" och dela jobbiga situationer och upplevelser med andra volontärer, i nära samspråk med professionell personal vid inplanerade träffar.
 • Att du får nära samarbete med övriga Volontärer. Att ni känner att ni är en grupp som finns för att stötta varandra också.
 • Att ni som volontärer lätt kan byta med varandra vid förhinder, men viktigt att man har ansvar att se till att någon är där i ens ställe vid behov.
 • Att ni har tillgång till hjälp från personer inom sjukvården, att snabbt kunna ringa in mer personal om akuta behov uppstår.
 • Att du får reseersättning.

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2018-02-09
Pär Kaverén, Qulturum, Verksamhetsnära funktion