Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Välkommen till Smittskydd, Vårdhygien och Stramas utbildningar!

Hygienobservatörsträffar våren 2018

Hygienobservatörer och deras chefer hälsas välkomna till vårens träffar!
Även i år delar vi in oss i slutenvård och öppenvård under eftermiddagen. Ta med din telefon!

Datum:

Från smutsigt till rent

Du som arbetar i sköljrum och med förrådshantering  - välkommen på utbildning!

Målgrupp:
Personal och chefer från Region Jönköpings län och kommunernas särskilda boenden med intresse för dessa frågor.

Datum:

Uppdaterad: 2018-02-22
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion