Region Jnkpings ln KlinSim
www.klinsim.se

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering


 

Klicka på bilden för information

 

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering inom vårdorganisationer bildades 2011 i syfte att främja det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering.
 

Föreningens fokusområden är teambaserad och individuell klinisk träning och medicinsk simulering inom hälso- och sjukvården och dess utbildningar.

Föreningens syfte är att stärka kunskaps- och kompetensutveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering för att därigenom öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

Detta sker genom att nationellt och internationellt främja

  • samarbete mellan utbildnings/träningscentra
  • erfarenhetsutbyte
  • pedagogisk utveckling
  • verksamhetsutveckling
  • kvalitetsutveckling
  • forskning
  • implementering
  • samarbete med andra aktörer inom området.

 

INFORMATIONSBLAD om KlinSim (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-12-02
Magnus Berndtzon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion