Region Jnkpings ln KlinSim
www.klinsim.se

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering


 

Klicka på bilden för information

ÅRSMÖTE 2017 Kallelse och handlingar
Klicka här

 

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering inom vårdorganisationer bildades 2011 i syfte att främja det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering.
 

Föreningens fokusområden är teambaserad och individuell klinisk träning och medicinsk simulering inom hälso- och sjukvården och dess utbildningar.

Föreningens syfte är att stärka kunskaps- och kompetensutveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering för att därigenom öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

Detta sker genom att nationellt och internationellt främja

  • samarbete mellan utbildnings/träningscentra
  • erfarenhetsutbyte
  • pedagogisk utveckling
  • verksamhetsutveckling
  • kvalitetsutveckling
  • forskning
  • implementering
  • samarbete med andra aktörer inom området.

 

INFORMATIONSBLAD om KlinSim (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-02-02
Magnus Berndtzon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion