Region Jnkpings ln Kvalitetsregister
plus.rjl.se/kvalitetsregister

Kvalitetsregister och systematiskt förbättringsarbete

Qulturum har stor erfarenhet att driva förbättringsarbete inom olika områden. Genom åren har förbättringsprogram bedrivits utifrån flera nationella kvalitetsregister, till exempel Swedeheart, NDR (Nationella Diabetesregistret) och SKaPa (Svenska Kvalitetsregistret för Karies och Paradontit). I samband med det nya nationella stödcentrumet Registercentrum Sydost är Qulturum en viktig samarbetspartner och står för kompetens kring förbättringskunskap. Genom att koppla samma data från kvalitetsregistren med förbättringskunskap ökar potentialen för utveckling, förändring och förbättring betydligt. Det är därför det är angeläget att föra samman dessa båda:

Förbättringskunskap - som en metod för att säkra och utveckla hälso- och sjukvården och där mätningar ligger till grund för att en förändring är en förbättring


Kvalitetsregister - som ett sätt att med data säkerställa att förändringsarbetet grundar sig på korrekt data från pålitliga mätningar och därmed vara en grund för att en förändring är en förbättring

För att lyckas med sitt förbättringsarbete finns det ett antal viktiga komponenter; en djupare förståelse för förbättringskunskap och de metoder och verktyg som finns att använda, coachstöd i vardagen samt ett forum för möjlighet till reflektion och dialog kring dessa frågor. Våra förbättringsprogram med lärandeseminarium enligt genombrottsmetodiken innehåller dessa komponenter och är ett utmärkt sätt för verksamheter att komma igång med förbättringsarbete utifrån kvalitetsregister.


Under flikarna på vänster sida finns mer information om metoder och verktyg samt om olika förbättringsprojekt/-program utifrån nationella kvalitetsregister som pågår.
 

 

Kontakt

Göran Henriks
goran.henriks@lj.se

Peter Kammerlind

Anna Trinks

 

 

Uppdaterad: 2014-02-10
Patrik Svensk, Qulturum, Verksamhetsnära funktion