Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel

Läkemedelskommittén i Jönköpings länSymbol grönt äpple

Läkemedelskommittén är Region Jönköpings läns expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor. Kommittén verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.
Arbetet är reglerat enlig lagen om läkemedelskommittéer.

2017-02-15 10.35

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende

Läkemedelskommittén fastställde 2017-02-07 en länsgemensam förteckning över ordinationer av läkemedel enligt generella direktiv. I samband med detta har också innehållet i kommunernas akutförråd för läkemedel setts över och fastställts av Läkemedelskommittén.
Läs mer

2017-02-14 16.26

Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden

Region Jönköpings län på tredje plats inom området läkemedelsbehandlingI en jämförelse mellan landsting och regioner baserat på ett urval av indikatorer i Vården i siffror placerar sig Region Jönköpings län på tredje plats inom området läkemedelsbehandling
Läs mer

2017-02-14 8.57

Receptfria läkemedel för behandling av pollenallergi

Sammanställningen över receptfria läkemedel för behandling av pollenallergi har uppdaterats.
Läs mer

2016-12-19 10.37

Utbildning i läkemedelshantering - sluten vård

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län inbjuder till en utbildning i läkemedelshantering. Utbildningen vänder sig till nya sjuksköterskor samt sjuksköterskor som önskar en repetition inom läkemedelsområdet, och som arbetar inom sluten vård i Region Jönköpings län.
Läs mer

Nyheter om läkemedel

Vill du ha läkemedelskommitténs nyheter via e-post?
Prenumerera via e-post
Alla nyheter

Du läser väl Förskrivaren

Läkemedels-kommitténs nyhetsbrev Förskrivaren

Kommunal vård

Läkemedelsprojektet - Förbättrad läkemedelshantering i ordinaärt och särskilt boende
Information om läkemedelshantering som rör patienter som vårdas i kommunal hemsjukvård i Region Jönköpings län
Ett samverkansarbete mellan kommunerna och regionen.

Äldre och läkemedel

Uppdaterad: 2017-02-15
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion