Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel

Läkemedelskommittén i Jönköpings länSymbol grönt äpple

Läkemedelskommittén är Region Jönköpings läns expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor. Kommittén verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.
Arbetet är reglerat enlig lagen om läkemedelskommittéer.

2016-09-23 8.23

Utbildning i läkemedelshantering

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län inbjuder till en utbildning i läkemedelshantering. Utbildningen vänder sig till nya sjuksköterskor samt sjuksköterskor som önskar en repetition inom läkemedelsområdet, och som arbetar inom sluten vård, primärvård eller kommun i Region Jönköpings län.
Läs mer

2016-09-15 12.19

Läkemedelskommitténs förskrivningsmål 2016 - förslag på åtgärder

Läkemedelskommittén har publicerat förslag på åtgärder för att nå förskrivningsmålen för 2016.
Läs mer

Nyheter om läkemedel

Vill du ha läkemedelskommitténs nyheter via e-post?
Prenumerera via e-post
Alla nyheter

Du läser väl Förskrivaren

Läkemedels-kommitténs nyhetsbrev Förskrivaren

Aktuellt

Läkemedelsprojektet - Förbättrad läkemedelshantering i ordinaärt och särskilt boende Ett samarbete mellan kommunerna och Region Jönköpings län

Äldre och läkemedel

Uppdaterad: 2016-09-23
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion