Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel

Läkemedelskommittén i Jönköpings länSymbol grönt äpple

Läkemedelskommittén är Region Jönköpings läns expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor. Kommittén verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.
Arbetet är reglerat enlig lagen om läkemedelskommittéer.

2016-12-19 10.37

Utbildning i läkemedelshantering - sluten vård

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län inbjuder till en utbildning i läkemedelshantering. Utbildningen vänder sig till nya sjuksköterskor samt sjuksköterskor som önskar en repetition inom läkemedelsområdet, och som arbetar inom sluten vård i Region Jönköpings län.
Läs mer

Nyheter om läkemedel

Vill du ha läkemedelskommitténs nyheter via e-post?
Prenumerera via e-post
Alla nyheter

Du läser väl Förskrivaren

Läkemedels-kommitténs nyhetsbrev Förskrivaren

Kommunal vård

Läkemedelsprojektet - Förbättrad läkemedelshantering i ordinaärt och särskilt boende
Information om läkemedelshantering som rör patienter som vårdas i kommunal hemsjukvård i Region Jönköpings län
Ett samverkansarbete mellan kommunerna och regionen.

Äldre och läkemedel

Uppdaterad: 2016-12-19
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion