Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel

Läkemedelskommittén i Jönköpings länSymbol grönt äpple

Läkemedelskommittén är Region Jönköpings läns expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor. Kommittén verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.
Arbetet är reglerat enlig lagen om läkemedelskommittéer.

2016-05-12 8.30

Workshop kring läkemedelsprojektet

Det är dags att summera erfarenheterna av Läkemedelsprojektet och sikta framåt. Var med och påverka framtida arbete kring läkemedelsanvändning för våra patienter med vårdkontakter i både kommunal vård och primärvård
Läs mer

Nyheter om läkemedel

Vill du ha läkemedelskommitténs nyheter via e-post?
Prenumerera via e-post
Alla nyheter

Du läser väl Förskrivaren

Läkemedels-kommitténs nyhetsbrev Förskrivaren

Aktuellt

Läkemedelsprojektet - Förbättrad läkemedelshantering i ordinaärt och särskilt boende Ett samarbete mellan kommunerna och Region Jönköpings län

Äldre och läkemedel

Uppdaterad: 2016-05-12
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion