Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel

Läkemedelskommittén i Jönköpings länSymbol grönt äpple

Läkemedelskommittén är Region Jönköpings läns expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor. Kommittén verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.
Arbetet är reglerat enlig lagen om läkemedelskommittéer.

2016-06-23 11.03

Restnotering av Oralovite

Tablett Oralovite är restonterat och beräknas inte vara åter förrän tidigast i augusti i år. Åtgärd behövs för patienter som behöver kontinuerlig ersättning av B-vitamin.
Läs mer

2016-06-22 10.31

Läkemedel i akutförråd inom kommunal hälso- och sjukvård i Jönköpings län

Förteckningen över läkemedel i akutförråd i särskilda boenden i länet har uppdaterats.
Läs mer

2016-06-20 20.29

Slutrapport Läkemedelsprojektet

Nu finns slutrapporten från Läkemedelsprojektet - optimerad läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård publicerad på Läkemedelskommitténs hemsida
Läs mer

Nyheter om läkemedel

Vill du ha läkemedelskommitténs nyheter via e-post?
Prenumerera via e-post
Alla nyheter

Du läser väl Förskrivaren

Läkemedels-kommitténs nyhetsbrev Förskrivaren

Aktuellt

Läkemedelsprojektet - Förbättrad läkemedelshantering i ordinaärt och särskilt boende Ett samarbete mellan kommunerna och Region Jönköpings län

Äldre och läkemedel

Uppdaterad: 2016-06-23
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion