Region Jnkpings ln Lärande nätverk
Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk
för hälsa och välfärd

 

Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk är för dig som är intresserad av att bygga "lärande nätverk" i Sverige.

Vetenskapliga studier visar att kliniska resultat förbättras när patienter, vårdpersonal och forskare bildar gemensamma nätverk och arbetar för samma förbättringsmål.

Learning Network Sweden

Under 2017 arbetar vi för att bygga en plattform för Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk i Sverige. Vi välkomnar alla som är intresserade att vara med. Vi är inspirerade av och samarbetar med motsvarande Learning Network, som finns i USA.

Vill du veta mer? Läs här:

 

Ikon nätverk

Vad är ett kvalitetsregister- baserat förbättringsnätverk?

lkon mätresultat

Vad kan man åstadkomma med lärande nätverk?

Ikon Mikrosystem

Hur går det till att skapa värde?

Ikon Team/Samspel

Teoretiska utgångspunkter & Hänvisningar/källor

 

I samarbete med/In partnership with Learning Networks at CCHMC

Logotyp Learning Network

 

 

logotyp RCSO logotypRegionJönköpingslän

Kontaktperson:

Anna Trinks, Qulturum

Peter Kammerlind, Qulturum

Uppdaterad: 2017-06-29
Patrik Svensk, Qulturum, Verksamhetsnära funktion