Region Jnkpings ln Medborgarmedverkan
plus.rjl.semedborgarmedverkan

Varmt välkommen till konferens om medborgarmedverkan!

Dagen är till för att ge inspiration och praktiska exempel på hur du kan arbeta med medborgarmedverkan!

Konferensen riktar sig till både dig som arbetar praktiskt med medborgarmedverkan och till dig som är beslutsfattare och arbetar strategiskt.

Medborgarmedverkan sker på olika nivåer beroende på situation och grad av delaktighet. Begreppet delaktighet är synonymt med  medskapande, medverkan och medansvar.

Medskapande kan bland annat handla om att vara delaktig i ett förbättrings- eller förändringsarbete. Att på lika villkor få vara medskapare igenom en hel process, tillsammans med andra aktörer, allt från att identifiera  problem eller behov - till att följa upp ett arbete, innebär ett gemensamt ansvar för de resultat som uppnås. Det handlar om att se vikten av att kombinera faktakunskap med erfarenhetsbaserad kunskap. Insatser som utformas i samverkan mellan profession och medborgare har större träffsäkerhet och är därmed effektivare samt leder till bättre tillfredsställse för alla berörda.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) har medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling blivit en allt viktigare fråga för kommuner, landsting och regioner. Dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet men också för att utveckla ett hållbart samhälle.

Konferensavgift

Konferensen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår.

 

 

Konferensdatum

Värnamo - 17 oktober - Arken

Eksjö - 19 oktober - Stadshotellet

Jönköping - 24 oktober - A6 Jönköping Hotell och konferens

Kontakt

Maria List-Slotte
036-32 41 87 | 0767-24 26 68

Paula Bergman
0706-98 01 00

Uppdaterad: 2017-08-16
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion