Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-02-01 15.00

Tomas Bro nominerad av Läkartidningen

Tomas Bro har nominerats till att ha skrivit en av årets bästa artiklar i Läkartidningen. Tomas Bro är ST-läkare vid ögonmottagningen, Eksjö och nyligen disputerad.

Tomas Bro, ST-läkare, ögonmottagningen, Eksjö
Tomas Bro, ST-läkare, ögonmottagningen, Eksjö

Översiktsartikeln som publicerades i läkartidningen i november 2017 redogör för regionala skillnader i synen på »off label«-användning, som gör att årskostnaden för en patient med våt makuladegeneration varierar kraftigt mellan olika landsting.

- Jag hoppas att artikeln ska stimulera till diskussion om läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation. Eftersom detta kan komma att bli alltmer vanligt är det viktigt att redan nu nå en större nationell samsyn, säger Tomas Bro.

Fyra frågor till Tomas Bro, Läkartidningen

Öga för öga? Olika syn på förskrivning »off label« ger stora regionala skillnader i behandling vid sjukdom i gula fläcken, Läkartidningen

 

Uppdaterad: 2018-02-01
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion