Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2016-06-16 14.08

Inför utprovning på hjälpmedelscentralen

Nu finns det en enkel instruktionsfilm om hur du som förskrivare förbereder dig inför en utprovning på HMC.

För att nå ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att alla berörda är väl förberedda inför en utprovning på HMC. All information måste finnas tillgänglig så att konsulenterna har möjlighet att förbereda sig och det material som behövs.

Det finns en informationsfilm om hur du som förskrivare förbereder dig och din brukare innan ni kommer till HMC på utprovning.

Vill du har mer information är du välkommen att ta kontakt med vår kundservice på telefon 036 - 32 87 00.

Uppdaterad: 2016-06-16
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service