Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2017-02-14 8.54

Produktvisning nutritionspump

Från och med 1 februari är det nytt avtal på nutritionspump, tillbehör och aggregat. Dessa levereras nu av Nutricia Nordica AB.

Nutrtionspump
Nutritionspump Flocare Infinity

Demonstration av den nya pumpen Flocare Infinity, ryggsäck, stativ mm. Även de olika aggregaten visas.

Öppet hus under nedanstående tider. Räkna med att "nya" visningar börjar varje hel och halv timma.

7 mars 10.00 - 14.30
Konferensrum Cittran, entréhallen, plan 4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

8 mars 10.30 - 13.45
Konferensrum Klaffen plan 5, medicinhuset, Värnamo sjukhus, Värnamo

9 mars 13.00 - 16.00
Medicinska klinkens konferensrum, plan 5, Höglandssjukhuset, Eksjö

Nutricias representant finns på plats för att demonstrrera och svara på frågor.

Alla som kommer i kontakt med pumpen i sitt arbete är välkomna!

Utbyte av Compat Go pumpen kommer att ske successivt när det är dags för förebyggande underhåll under de närmaste två åren. Förskrivaren kommer då att bli kontaktad av hjälpmedelscentralen för att vara behjälplig med instruktion till patienten.

På sjukhusen sköts utbytet av medicinsk teknik precis som tidigare. Utbytet på sjukhusen kommer att ske inom kort.

När pump förskrivs till patient, som inte tidigare har någon pump, kommer det att bli Flocare Infinity från Nutricia.

Läs mer om det nya sortimentet på HMC:s hemsida.

 

Uppdaterad: 2017-02-22
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service