Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2017-04-03 6.00

Nytt sortiment, Gånghjälpmedel

Från 1 april 2017 gäller nytt upphandlat sortiment: RJL2016/1743 Gånghjälpmedel

Uppdaterad: 2017-04-05
Mattias Sundkvist, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service