Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2017-07-07 12.31

Viktigt säkerhetsmeddelande angående Carina mobila personlyftar från Handicare

Leverantören har uppmärksammat att det kan finnas felaktigt monterade Carina mobila personlyftar

avseende följande två områden

(A) Lyftarmens och ställdonet kan monteras felaktigt
(B) Masten med lyftarmen kan monteras felaktigt

Leverantören uppmanar alla att kontrollera att lyften är korrekt monterad enl bifogat säkerhetsmeddelande och uppdaterad bruksanvisning.

Önskar du ytterligare information kontakta produktansvariga

Uppdaterad: 2017-07-07
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service