Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2017-07-19 9.45

Information om byte av framgafflar på rollator Futura

Helt i överenskommelse med leverantören Invacare byter Hjälpmedelscentralen framgafflar på berörda rollatorer (tillverkade under perioden 2012-09—2014-04) fortlöpande i takt med att dom kommer in i returen till oss.

Vi rapporterar serienummer månadsvis till Invacare för de rollatorer vi bytt på.

I Jönköpings län är det inköpt ca 1500 rollator Futura som är tillverkade under perioden 2012-09—2014-04. Cirka 400 är åtgärdade, antingen är de kasserade eller så är framgafflarna bytta. Vi återkommer med information efter dialog med leverantören om andra åtgärder ska vidtas för att påskynda utbytet av framgafflar.

Vill man kontrollera sin rollator framgår tillverkningsdatum på rollatorn enligt bilden.

Om brukare eller anhöriga är mycket oroliga så byt ut rollatorn om det är möjligt, skicka in den till oss för byte av framgafflar eller hänvisa dem direkt till hjälpmedelscentralen så kan vi boka in en tid då de kan komma in för byte av framgafflarna. De ringer då 010-242 87 00 och väljer knappval 2.

Uppdaterad: 2017-07-19
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service