Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2017-07-21 14.38

Leveransproblem för rollatorer Carl-Oskar och Rebel

På grund av en lockout i Göteborgs hamn kommer Human Care inte att kunna leverera rollatorer Carl-Oskar och Rebel till Hjälpmedelscentralen i tid.

Leverantören vet inte när de kommer att kunna leverera. Leveransproblemen kan eventuellt innebära en viss fördröjning i leverans av dessa rollatorer ut till dig som kund.

Uppdaterad: 2017-07-21
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service