Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2017-11-02 9.27

Fortsatt arbete med lyftselar

Kontroll och riskanalys av vilka selar som kan användas på de olika lyftarna

Vi har tidigare informerat er om vårt arbete med att kontrollera och göra riskanalys av vilka selar som kan användas på de olika lyftarna. Detta visade sig vara mer omfattande än vad vi först trodde så vi behöver lite längre tid på oss.

Vi har valt att kartlägga hela processen och inte enbart fokusera på kombinationen av enstaka selar/lyftar.

Vi beräknar att vara klara i slutet av november.

Uppdaterad: 2017-11-02
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service