Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-04-21 14.27

LabNytt – Svar på blododling kommer endast i ROS

Från och med 20 april 2016 kommer klinisk mikrobiologi inte att meddela svar på odling från blod, likvor eller andra sterila lokaler per telefon på jourtid.

Svar på dessa – och alla andra – analyser finns i ROS högst 2 minuter efter att de godkänts på laboratoriet. Så har det varit i många år, och beställande enheter är vana vid att ta hand om elektroniska svar på undersökningar och analyser. Att hantera viktiga svar, t ex växt i blododling, är extra viktigt för patienten oavsett vad klockan är och hur svaret kommer.

På laboratoriemedicin arbetar vi ständigt med att förbättra servicen och förkorta tiden från provtagning till svar.

Precis som tidigare bedöms blododlingar m.m. av läkare på vardagar och telefonkontakt förekommer såklart när det bedöms nödvändigt. Vi har också påbörjat schemaändringar för att kunna förkorta ännu fler svarstider.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
036–32 20 00

Jonas Swanberg
Överläkare, klinisk mikrobiologi
036–32 23 10

Uppdaterad: 2016-04-21
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik