Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-04-25 10.11

LabNytt - Ny analys S-Tryptas

Från och med 25 april utförs analys av S-Tryptas på kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Tryptas är det rikligast förekommande proteinet i mastceller. Mastcellen kan aktiveras via både IgE medierade och icke IgE-medierade mekanismer (värme, kyla, ansträngning, opiater, röntgenkontrastmedel, anafilatoxiner, narkosmedel).

Enligt SFFA riktlinjer för Anafylaxi(2015), ska S-Tryptas användas vid misstänkt allergisk anafylaktisk reaktion som stöd för diagnosen.

Enligt SOS rekommendation för Systemisk mastocytos ska analys av S-Tryptas utföras vid misstänkt systemisk mastocytos för att avgöra mastcellsbördan.

Förhöjda nivåer av S-Tryptas kan även ses vid hypereosinofilt syndrom och andra hematologiska sjukdomar som till exempel AML, KML och MDS.

Provtagning

Prov tas i rör med gel, gul propp.

Rekommenderade provtagningstider
Prov 1 inom 15 minuter - 3 timmar efter det att reaktionen har startat.
Prov 2 ska tas i lugnt skede 24 - 48 timmar efter reaktion.

Vid mastocytos rekommenderas även ett prov efter cirka en vecka.

Referensintervall

< 11,4 µg/L

Beställning

ROS (kategori: Allergi), alternativt konsultremiss

Pris

395 kr

Referenser

1. Anafylaxi. Rekommendationer för omhändertagande och behandling. Utarbetat på uppdrag av Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) 2015.

2. www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/mastocytos

Kontakt

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
036 - 32 59 25

Thamara Zafirova
Överläkare, klinisk kemi
036 - 32 23 88

 

Uppdaterad: 2016-04-25
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik