Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-05-26 15.06

LabNytt – Förtydligande av provtagningsanvisningar för prover tagna i blodgassprutor

På grund av ett flertal patientfall där laboratoriet fått blodgassprutor med för liten mängd blod, vill vi förtydliga provtagningsanvisningarna för de blodgassprutor som finns upphandlade i regionen. Det är viktigt att följa anvisningarna för att säkerställa ett korrekt analysresultat.

Den minsta blodmängden som behövs för att tillförlitligt kunna analysera blodgaser i de olika blodgassprutorna som används i regionen redovisas i tabellen

Blodgasspruta

Art.nr. LF

Provtagningssätt

Minsta blodmängd

3 mL Eclipse Preset med kanyl

10024800

Självfyllande vid direktpunktion

 1,6 mL

3 mL A-Line utan kanyl

10024900

Aspiration från infarter

 1,6 mL

1 mL Portex Line-Draw utan kanyl

11035010

Aspiration från infarter

 0,25 mL

Om blodgassprutan innehåller en mindre mängd blod än den som anges i tabellen går det inte att leverera svar eftersom analysresultatet kan bli felaktigt.

Direkt efter provtagning är det viktigt att avlägsna eventuella luftbubblor i provet, försluta blodgassprutan och sedan blanda provet genom att rulla och vända sprutan mellan handflatorna i 10 sekunder.

Blodgassprutan förvaras i rumstemperatur och ska analyseras inom 30 minuter. Blodgassprutan får inte skickas till Laboratoriemedicin med rörpost.

Kontakt

Anna-Lena Lindström
Metodspecialist Blodgasanalyser
036-322342

Éva Biró
Överläkare, klinisk kemi
036-322725

 

Uppdaterad: 2016-05-26
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik