Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-05-31 10.02

LabNytt - Nya referensintervall för S-Kardiolipin-ak(IgG) och S-beta-2 glykoprotein 1-ak(IgG)

Från och med juni 2016 införs nya referensintervall för S-Kardiolipin-ak(IgG) och S-beta-2 glykoprotein 1-ak(IgG) på kemilaboratoriet i Jönköping.

Antikroppar mot kardiolipin och mot beta-2-glykoprotein-1 av IgG- eller IgM- klass kallas gemensamt anti-fosfolipidantikroppar och analyseras vid klinisk misstanke om antifosfolipidsyndrom (AFS).

Enligt de senast reviderade internationella diagnoskriterierna för AFS rekommenderas användning av 99:e percentilen hos friska personer som gränsvärde (1).

För att ställa diagnosen antifosfolipid syndrom krävs minst två positiva resultat med 12 veckors intervall.

De nya referensintervallen motsvarar 99:e percentilen och är framtagna via analys av S-Kardiolipin-ak(IgG) och S-beta-2-glykoprotein 1-ak(IgG) på 400 friska personer av instrument- och reagensleverantören, Phadia GmbH, Tyskland.

Nya referensintervall
S-Kardiolipin-ak(IgG):                      < 24 GPL-U/mL
S-beta-2-glykoprotein 1-ak(IgG) :     < 18 U/mL

Beställnings- och provtagningsrutiner samt pris är oförändrat.

Referens
1. Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T, et al: International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost 2006;4: 295-306

Kontakt

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
036 – 32 59 25

Thamara Zafirova
Överläkare, klinisk kemi
036 – 32 23 88

Uppdaterad: 2016-05-31
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik