Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-07-27 16.21

LabNytt – Ändrade formler för estimerat GFR och uppdaterade referensintervall för S-Kreatinin, S-Cystatin C och GFR.

Från och med 8 juni 2016 kommer estimerat GFR utifrån kreatinin att beräknas enligt den reviderade Lund-Malmö formeln och eGFR utifrån cystatin C enligt CAPA formeln. Cystatin C metoden omkalibreras och referensintervaller för S-Kreatinin, S-Cystatin C och GFR uppdateras från och med samma datum.

Ändringen av formeln för beräkning av estimerat GFR (eGFR) utifrån S-Kreatinin genomförs eftersom den nyare reviderade Lund-Malmö formeln (LMrev) har visat sig ha bättre noggrannhet jämfört med MDRD formeln som används i dag [1]. CAPA formeln för beräkning av eGFR utifrån S-Cystatin C har utvecklats eftersom en internationell referenssubstans har tagits fram för kalibrering av metoden. Noggranheten är minst lika bra jämfört med Grubbs relativ formel som används i dag [2,3].

S-Kreatinin
Nya referensintervall [4-6]:

≤ 4 veckor:               27 – 84 µmol/L
4 veckor – 2 år:         18 – 48 µmol/L
2 – 6 år:                    22 – 53 µmol/L
Flickor 6 – 11 år:        31 – 70 µmol/L
Pojkar 6 – 11 år:        31 – 76 µmol/L
Flickor 11 – 15 år:      36 – 70 µmol/L
Pojkar 11 – 15 år:      44 – 90 µmol/L
Flickor 15 – 18 år:      49 – 86 µmol/L
Pojkar 15 – 18 år:      55 – 106 µmol/L
Kvinnor > 18 år:        45 – 90 µmol/L
Män > 18 år:             60 – 105 µmol/L

Pt-eGFR (1.73m2), Kreatinin, LMrev
Alla svar på S-Kreatinin på patienter > 18 år kommer att åtföljas av ett relativt (kroppsytenormerat) eGFR resultat beräknat enligt LMrev formeln [1]. Värdet bör tolkas med försiktighet för äldre > 85 år, vid BMI < 20 kg/m2, samt vid eGFR < 30 mL/min/1,73 m2 [1].

Resultatet är inte relevant för akut sjuka patienter.

S-Cystatin C
Nykalibreringen innebär en ökning av analysresultat med 11% jämfört med nuvarande kalibrering.

Nya referensintervall [4,5,8]:

7 d – 6 mån:     0,80 – 1,60 mg/L
6 – 12 mån:      0,77 – 1,10 mg/L
1 – 50 år:         0,60 – 1,10 mg/L
50 – 60 år:       0,68 – 1,25 mg/L
60 – 70 år:       0,72 – 1,34 mg/L
> 70 år:           0,75 – 1,44 mg/L

Pt-eGFR (1.73m2), Cystatin C, CAPA
Alla svar på S-Cystatin C på patienter > 1 år kommer att åtföljas av ett relativt eGFR resultat beräknat enligt CAPA formeln [2]. Värdet bör tolkas med försiktighet för alla barn och äldre > 85 år, samt vid eGFR < 30 mL/min/1,73 m2 [2].

Resultatet är inte relevant för akut sjuka patienter.

Pt-eGFR, medel
Medelvärdet av eGFR beräknat utifrån kreatinin och eGFR beräknat utifrån cystatin C visar bättre noggrannhet jämfört med de enskilda eGFR resultat [9].

Vid beställning av Pt-eGFR (1.73m2), medel analyseras och rapporteras både S-Kreatinin och S-Cystatin C. eGFR utifrån S-Kreatinin rapporteras för patienter > 18 år och eGFR utifrån S-Cystatin C för patienter > 1 år. Medelvärdet på dessa två eGFR resultat rapporteras för patienter > 18 år. Värdet bör tolkas med försiktighet för äldre > 85 år och är inte relevant för akut sjuka patienter.

Vid diskrepans ≥40% mellan eGFR beräknat utifrån S-Kreatinin och eGFR beräknat utifrån S-Cystatin C är medelvärdet inte tillförlitligt och faktorer som påverkar respektive eGFR bör beaktas [9]. I sådana fall lämnar laboratoriet en kommentar med detta budskap i stället för medelvärdet.

Referensintervall för relativt GFR
Nya referensintervall [7]:

2-20 år:             ≥ 85 mL/min/1,73 m2
20-30 år:           ≥ 80 mL/min/1,73 m2
30-40 år:           ≥ 75 mL/min/1,73 m2
40-50 år:           ≥ 70 mL/min/1,73 m2
50-60 år:           ≥ 65 mL/min/1,73 m2
60-70 år:           ≥ 55 mL/min/1,73 m2
> 70 år:             ≥ 45 mL/min/1,73 m2

Referensintervall är samma oavsett om det är beräknat från S-Kreatinin, S-Cystatin C, eller efter en iohexolbelastning.

eGFR resultat beräknat utifrån S-Kreatinin eller S-Cystatin C under 10 mL/min/1,73 m2 besvaras som < 10 mL/min/1,73 m2 och eGFR resultat över 90 mL/min/1,73 m2 besvaras som >90 mL/min/1,73 m2.

Beställning, provtagning, svarstid och pris är oförändrat

Kontakt
Laboratoriemedicins kundtjänst
036–32 20 00

Éva Biró
Överläkare, klinisk kemi
036–32 27 25

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
036–32 59 25

Referenser

  1. Nyman U et al. The revised Lund-Malmö GFR estimating equation outperforms MDRD and CKD-EPI across GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin Chem Lab Med. 2014;52:815-24.

  2. Grubb A et al. Generation of a new cystatin C-based estimating equation for glomerular filtration rate by use of 7 assays standardized to the international calibrator. Clin Chem. 2014;60:974-86.

  3. Grubb A et al. Simple cystatin C-based prediction equations for glomerular filtration rate compared with the modification of diet in renal disease prediction equation for adults and the Schwartz and the Counahan-Barratt prediction equations for children. Clin Chem. 2005;51:1420-31.

  4. Referensintervaller Akademiska Laboratoriet, Akademiska Sjukhus, Uppsala (2016-04-28)

  5. Ridefelt et al. Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbott Architect ci8200 instrument. Clin Chem Lab Med. 2012;50:845-51.

  6. Mårtensson A et al. Creatininium reference intervals for corrected methods. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:439-41.

  7. Granerus G et al. Reference values for 51Cr-EDTA clearance as a measure of glomerular filtration rate. Scand J Clin Invest 1981;41:611-6.

  8. Uemura et al. Reference serum cystatin C levels in Japanese children. Clin Exp Nephrol 2010;14:453-6.

  9. Björk J et al. Accuracy of GFR estimating equations combining standardized cystatin C and creatinine assays: a cross-sectional study in Sweden. Clin Chem Lab Med. 2015;53:403-14.

Uppdaterad: 2016-07-27
Veronica Hanson, Medicinsk diagnostik