Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-06-20 8.25

LabNytt - Nya rutiner för kapillärprovtagning

Nya rutiner för kapillärprovtagning utförd av personal vid sjukhuslaboratorierna i Region Jönköpings län.

Planerad kapillärprovtagning utförs vardagar klockan 7:30 – 16.00.

Vid Länssjukhuset Ryhov lämnas provtagningsunderlag till laboratoriet senast klockan 21:00 kvällen före provtagningsdagen. Önskad provtagningstid anges på provtagningsunderlaget.

Vid Eksjö och Värnamo sjukhus görs beställning på telefon till laboratoriet.

Kapillärprovtagning under övrig tid utförs efter överenskommelse med personal vid laboratoriet.

Telefonnummer till laboratoriet
Eksjö            352 70
Jönköping     220 00
Värnamo       976 55

Mer om kapillärprovtagning i provtagningshandboken, http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=12772&nodeId=25084#

Kontakt

Eksjö
Åke Pettersson, områdeschef, telefon 352 71

Jönköping
Marie Louise Lennartsson, områdeschef, telefon 223 36

Värnamo
Karin Aronsson, områdeschef, telefon 976 54

Uppdaterad: 2016-06-20
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik