Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2016-09-30 13.49

LabNytt - Nya rutiner vid utförande av autoimmunitetstester

Från och med 3 oktober 2016 flyttas analyser för diagnostik av antifosfolipid syndrom, celiaki, vaskuliter och reumatiska sjukdomar till klinisk kemis analyssortiment.

Tester för kärnantikroppar, lymfocytkvantifiering och övrig immunologi blir kvar i mikrobiologens analyssortiment.

Förändringens syfte är att

  • Förtydliga svarsrapportering och underlätta resultatbedömning.
  • Separera analysresultat utförda med olika metoder (kvalitativ/kvantitativ).
  • Markera analysresultat som är utanför referensintervall.

Analysnamn

Analysnamnen är korrigerade enligt internationella NPU kodverkets principer  

Tidigare namn- enskild analys eller paket

Nytt namn- enskild analys eller paket

Kardiolipin-ak+ Beta-glykoprotein-ak*

S-Kardiolipin-ak(IgG)+ S-b-2-glykoprotein I-ak(IgG)*

Transglutaminas-ak

S-Transglutaminas-ak(IgA)

 

S-Transglutaminas-ak(IgG)***

Deamiderat gliadin-ak

S-Deamiderat gliadinpeptid-ak(IgG)

CCP-ak

S-CCP-ak(IgG)

Reumafaktor

S-Reumatoid faktor

ANCA(MPO+PR3)*

S-MPO-ANCA-ak(IgG)+ S-PR3-ANCA-ak(IgG)*

ANCA(MPO)

S-MPO-ANCA-ak(IgG)

ANCA(PR3)

S-PR3-ANCA-ak(IgG)

Anti-GBM+ ANCA(MPO+PR3)*

S-GBM-ak(IgG)+ S-MPO-ANCA-ak(IgG)+ S-PR3-ANCA-ak(IgG)*

Anti-GBM

S-GBM-ak(IgG)

 

S-PR3-ANCA-ak(IgG) kval**

 

S-MPO-ANCA-ak(IgG) kval**

 

S-GBM-ak(IgG) kval**

* Beställningspaket

**Nya koder till kvalitativ ELISA-metod. Ej beställningsbara. Utförs vid behov av laboratoriet.

*** Ej beställningsbar. Kompletteras vid behov av laboratoriet.

Beställning

Analyserna finns att beställa i ROS under kategori klinisk kemi, mapp ”Immunologi” i samma gruppindelning som tidigare: Antifosfolipid syndrom; Celiaki; Reumaserologi och Vaskuliter.

Kvantitativa analyser utförs tre gånger per vecka.

Akut beställning av analyser för vaskulit diagnostik

(måndag-fredag)
Om provet ankommer efter kl. 14:00 eller under dag som inte är analysdag för kvantitativa metoden utförs analys med kvalitativ metod. Alla positiva resultat kompletteras nästkommande analystillfälle med kvantitativ metod.

Immunologisortiment i kategori klinisk kemi i ROS

ROS-ansvariga på avdelningar och vårdcentraler har informerats för att se över beställningspaketen och korrigera analysnamnen enligt tabellen.

Svarsrapport

Svarsrapporten ska innehålla alla utförda analyser med resultat, enhet, referensintervall, och i vissa fall kommentar. Resultat utanför referensintervall ska markeras rött och med stjärna.

Rutiner vid celiakidiagnostik

Enligt nationella och internationella rekommendationer är S-Transglutaminas–ak(IgA) förstavals-analysen vid celiakidiagnostik för alla åldrar. Vid låg nivå av S-IgA och framför allt vid IgA-brist är dock inte resultat av S-Transglutaminas–ak(IgA) tillförlitligt. Därför rekommenderas kompletterande analys av S-Transglutaminas–ak(IgG) och S-Deamiderat gliadinpeptid-ak(IgG).

Utredningsgång

Alla klar positiva och klar negativa S-Transglutaminas-ak(IgA) analysresultat ska rapporteras ut. Vid mycket lågt analysresultat för S-Transglutaminas-ak(IgA) , < 1,0 U/mL, ska komplettering med S-IgA utföras. Om analysresultatet för S-IgA är mindre än nedre gränsen för referensintervallet för patientens ålder ska vidare komplettering med S-Deamiderat gliadinpeptid-ak(IgG) och S-Transglutaminas–ak(IgG) göras.  Alla utförda analyser ska rapporteras ut.

Beställning

ROS: Klinisk kemi/ Immunologi. Alternativ remiss 8

Provtagning/provhantering

Oförändrad

Pris

Oförändrat

Kontakt

Thamara Zafirova
Överläkare, klinisk kemi
036 - 32 23 88

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
036–32 59 25

 

Uppdaterad: 2016-09-30
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik