Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-01-17 8.59

LabNytt - Analys av S-metylmalonat (S-MMA) införs på klinisk kemi

Från och med 16 januari 2017 införs analys av S-MMA på kemilaboratoriet i Jönköping.

Tidigare har metylmalonat analyserats med kombinerad gaskromatografi och masspektrotometri på laboratoriet, Linköpings universitetssjukhus(US). Införande av S-MMA på klinisk kemi medför kortare svarstider och enklare provtagning samt provhantering vid utredning av anemier.

Metylmalonat (S-MMA) är en komplementanalys för att påvisa kobalaminbrist. Den kan även användas vid differentiell diagnostik av anemier. S-MMA ska användas vid utredning av barn för metylmalonsyraacidemi.

S-MMA bestäms med en vätskekromatografisk tandemmasspektrometriskmetod (LC-MS/MS) med en imprecision som är mindre än 10 %. Metodjämförelse har utförts mellan vår metod och GC/MS metod, Linköpings universitetssjukhus. Resultaten har visat en god överensstämmelse mellan metoderna.

Referensintervall: < 0.37 µmol/L

Beställning: ROS (kategori hematologi ), alternativt konsult/allmän remiss.

Provtagning och provhantering: Prov tas i vakuumrör med gel, 4 mL, gul propp.

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar. Undvik att ställa provrören i direkt solljus. Avhällt serum är hållbart 7 dagar i rumstemperatur eller kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring fryses serum. Fryst serum är hållbart i 2 månader. Minsta mängd serum 250 µL.

Svarstid: Analysen utförs 1 gång per vecka.

Pris: 276 kronor

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
036 – 32 20 00

Inga Zelvyté
Överläkare/ medicinsk chef, klinisk kemi
036 – 32 59 25

 

Uppdaterad: 2017-01-17
Annika Enander Lantz, Medicinsk diagnostik