Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-03-30 11.33

LabNytt – Införande av P--NT-ProBNP analys

Från och med 3 april 2017 införs analys av P--NT-ProBNP i Region Jönköpings län för diagnostik och uppföljning av hjärtsvikt. Analysen ersätter P--BNP analysen som kommer att läggas ner vid samma tidspunkt.

NT-ProBNP analysen införs i samband med att läkemedlet Entresto har blivit tillgängligt för behandling av hjärtsvikt. Entresto innehåller en neprilysin-hämmare som förhindrar nedbrytningen av BNP i kroppen och resulterar därför i förhöjda BNP-värden vid monitorering som inte återspeglar respons på behandlingen. NT-proBNP är inte ett neprilysinsubstrat och är således en lämpligare markör vid uppföljningen [1]. En annan fördel är bättre stabilitet av NT-ProBNP i blodprover jämfört med BNP.

Analys av NT-ProBNP är indicerad för att utesluta hjärtsvikt, bedöma prognos och monitorera hjärtsviktbehandling. Vid misstanke om hjärtsvikt utesluter NT-ProBNP resultat under beslutsgränsen med stor sannolikhet hjärtsvikt (negativt prediktiv värde är 94-98% vid både akut och icke-akut insättande). Positivt prediktivt värde är betydligt lägre och på grund av detta kräver resultat över beslutsgränsen vidare utredning av patienten för att bekräfta eller utesluta hjärtsvikt. [2]

Beslutsgränser rapporteras som kommentar vid svaret. Observera att resultat över beslutsgränsen inte kommer att rödmarkeras i ROS eftersom det inte går att få in information om symtomens akut eller icke-akut insättande i svarsrapporteringssystemet.

Vid tolkning av resultat bör hänsyn tas till andra faktorer än hjärtsvikt som kan ge förhöjda nivåer av NT-ProBNP, till ex. stigande ålder, kvinnligt kön, akut kranskärlssjukdom, takyarytmier, njursvikt och hypertyreos. Det finns även faktorer (förutom farmakologisk hjärtsviktsbehandling) som kan ge sänkta koncentrationer av NT-proBNP, bl.a. obesitas. [2,3]

Analys av NT-ProBNP kommer i början att utföras endast på kemilaboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov. Under 2017 införs NT-ProBNP analysen även på sjukhuslaboratorier i Eksjö och Värnamo.

Beställning

ROS (Kategori: Hjärtmarkörer) alternativt remiss 2 (beställ P-BNP) eller konsult/allmän remiss.

Provtagning och provhantering

Prov tas i EDTA-rör, lila propp.
Ocentrifugerat prov är hållbart 24 timmar i rumstemperatur. Prov centrifugeras i 10 minuter. Avskilj plasma till nytt rör. Plasma är hållbar 5 dygn i kyla, 2-8 °C. Vid längre förvaring fryses provet. Minsta mängd plasma: 200 µL.

Svarstid

Nästföljande vardag.
Akut inom 1 timme efter provets ankomst till laboratoriet, Ryhov.

Beslutsgränser

NT-ProBNP > 125 ng/L vid icke-akut insättande symtom och NT-ProBNP > 300 ng/L vid akut insättande symtom kräver vidare utredning.

Pris

205 kronor

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
036–32 20 00

Éva Biró
Överläkare, klinisk kemi
036–32 27 25

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
036–32 59 25

Referenser

  1. FASS-text för Entresto. www.fass.se, 2017-03-10.

  2. Ponikowski P et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC ). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016;37:2129-2200.

  3. Wilson S et al. Natriuretic peptide measurement in heart failure. UpToDate.com, 02 March 2017.

Uppdaterad: 2017-03-30
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik