Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-05-08 8.24

LabNytt - Nya instrument för analys av B-blodstatus och maskinell 5-parts differentiell räkning av leukocyter

Från och med 8 maj börjar primärvårdslaboratorier i Jönköpings region att utföra analys av blodstatus, blodstatus+neutrofila samt blodstatus+diff med ett nytt instrument, Sysmex XN-550/XN-450.

Med införandet av ny utrustning uppnår vi harmonisering av metoder för analys av blodstatus och leukocytdifferentiering mellan sjukhus-och primärvårdslaboratorier. Vi kan uppfylla kundernas behov av samma resultatrapporteringsrutiner för bland annat lågt antal av neutrofila granulocyter.

Genom flödecytometrisk analys av leukocyter med Sysmex XN-550/XN-450 kan kvantitativ analys av leukocytpopulationer utföras och resultat lämnas på antal lymfocyter, neutrofila-, eosinofila-, basofila granulocyter och monocyter. Det skapar nya möjligheter för snabbare diagnostik av bakteriella- och virusinfektioner, inflammationer och hematologiska sjukdomar i primärvården.

Emellertid kan det uppstå situationer när resultatet av maskinell differentiering av leukocyter behöver kompletteras med andra metoder för att verifiera instrumentets fynd, speciellt vid förekomst av onormala eller omogna celler. Vid sådana situationer skickas prover till sjukhuslaboratorier för vidare utredning fram för allt för mikroskopi av blodceller.

Beställning

ROS (kategori Hematologi), pappersremiss 1  eller 3, alternativt konsult/allmän remiss

Provtagning och provhantering

Oförändrad, se provtagningshandbok

Referensintervall

Oförändrat för alla ingående analyser, se provtagningshandbok

Pris

Oförändrat för alla ingående analyser

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
036-32 20 00

Inga Zelvyte
Överläkare, medicinsk chef
036-32 59 25

Uppdaterad: 2017-05-08
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik