Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-05-15 16.10

LabNytt - Laboratoriemedicin byter ut provtagningspinnar under oktober 2017

Laboratoriemedicin byter under oktober 2017 ut de provtagningspinnar och -rör som sjukvården använder för odling av bakterier från sår, feces (avföring), nasofarynx (näsa), svalg samt för screening för multiresistenta bakterier (MRB).

Fram till dess bytet sker i höst kommer vårdenheter som beställer provtagningspinnar från Länsförsörjningen att få en mindre leverans för att minska lagerhållningen.
Både befintliga och nya provtagningspinnar kommer att fungera parallellt under en övergångstid. Exakt tidpunkt för när gamla provtagningspinnar inte längre kan användas meddelar laboratoriemedicin senare.

Högre kvalitet på odlingssvaret

I de nya odlingsrören som levereras tillsammans med odlingspinnar överlever bakterier längre, vilket ger högre kvalitet på odlingssvaret och ökad patientsäkerhet. Bytet är också en del av laboratoriemedicins arbete med att effektivisera och standardisera laboratorieprocesserna och öka graden av automatiserad provhantering.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Uppdaterad: 2017-05-15
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik