Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-06-08 8.00

LabNytt - Förändringar i luftvägsblocken (PCR)

Den 13 juni inför mikrobiologilaboratoriet, vid Länssjukhuset Ryhov två nya luftvägsblock samtidigt som vårt tidigare luftvägsblock byter namn för att bättre beskriva dess tänkta användningsområde.

Följande luftvägsblock kommer att finnas tillgängliga

Mykoplasma, Pertussis, TWAR (C.pneumoniae): Analyseras 3 ggr/vecka, oftare vid behov.

Luftvägsblock 10 agens (nedre luftväg/svår pneumoni): Analyseras alla helgfria vardagar.
Innefattar analys avseende influensa A och B, RS-virus, Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), Hemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Mykoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci och Legionella species.
OBS! Odling bör alltid också beställas på provmaterialet (annars kan inte resistensbestämning göra på eventuella bakteriefynd).

Luftvägsblock 32 agens (IVA/immunsupprimerade): Analyseras alla dagar.
Innefattar analys avseende influensa A, B och C, RS-virus A/B, Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), Hemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Mykoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci och Legionella species, parainfluensa 1, 2, 3 och 4, coronavirus HKU1, NL63, 229E och OC43, humant metapenumovirus A/B, rhinovirus, adenovirus, enterovirus, parechovirus, bocavirus och Pneumocystis jirovecii.
OBS! Odling bör alltid också beställas på provmaterialet (annars kan inte resistensbestämning göra på eventuella bakteriefynd).

Var god se RoS för detaljerade provtagningsanvisningar.

Kontakt

Anna J Henningsson, överläkare
anna.jonsson.henningsson@rjl.se
010-242 12 26

Uppdaterad: 2017-06-07
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik