Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-09-28 10.22

Laboratoriemedicin byter ut provtagningspinnar

Laboratoriemedicin byter ut de provtagningspinnar och -rör som sjukvården använder för odling av bakterier från sår, feces (avföring), nasofarynx (näsa), svalg samt för screening för multiresistenta bakterier (MRB).

Från och med 28 september 2017 finns nya provtagningspinnar med rör att beställa från Länsförsörjning för odling av bakterier som vårdcentraler, mottagningar och avdelningar använder. De gamla provtagningspinnarna går att använda till och med måndag 30 oktober 2017. Därefter ska endast de nya provtagningspinnarna användas. Samma artikelnummer som tidigare.

Instruktionsfilmer 

Det finns två instruktionsfilmer som visar hur de nya provtagningspinnarna med rör fungerar.

Nya beställningsnummer

  • E-SWAB PROVTAGNINGSPINNE – 80061600  
  • E-SWAB PROVTAGNINGSSET NPH – 80061700

Högre kvalitet på svaret

I de nya odlingsrören som levereras tillsammans med odlingspinnar överlever bakterier längre, vilket ger högre kvalitet på odlingssvaret och ökad patientsäkerhet. Bytet är också en del i laboratoriemedicins arbete med att effektivisera och standardisera laboratorieprocesserna och öka graden av automatiserad provhantering.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Uppdaterad: 2017-10-02
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik