Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-10-19 13.38

LabNytt - Ny metod för F-Kalprotektin

Den 23 oktober 2017 inför laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov ny metod för F-Kalprotektin.

Leverantören av nuvarande reagens för F-Kalprotektin med EliA metoden (Thermo Fisher Scientific, Phadia 250) har lanserat en ny generation av testet.

Enligt leverantören har det nya testet en sensitivitet på 98 % och NPV på 97 %. Den nya metoden har en tendens att ge högre nivåer än den nuvarande vid höga koncentrationer av F-Kalprotektin.

För att underlätta tolkning av analysresultat och få erfarenhet av den nya metoden inför vi reflextest för prover på patienter som följs upp med den tidigare metoden vid
F-Kalprotektin > 200 mg/kg.

Reflextest med den tidigare metoden utförs kostnadsfritt, en gång per uppföljningspatient. Resultatet rapporteras som kommentar till svarsrapporten för F-Kalprotektin med ny metod.

Analysfrekvens: måndag, onsdag och fredag.

Referensintervall, pris och beslutsgränser är oförändrade.

Kontakt

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
010–242 59 25

Thamara Zafirova
Överläkare, klinisk kemi
010-242 23 88


 

Uppdaterad: 2017-10-19
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik