Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-05-26 11.36

Utbildning för att förebygga pneumoni

I höst startar en ny utbildningsomgång för att förebygga vårdrelaterade pneumonier. Team med olika yrkesprofessioner är välkomna att anmäla sig.

Utbildnigen ger verktyg till att skapa nya arbetssätt för att minska förekomsten av vårdrelaterade pneumonier och  består av tre lärandeseminarier med start den 11 oktober.

Läs mer och anmäl er via Lärandekalendern

Välkomna!

Smittskydd Vårdhygien, Qulturum, Sjukgymnaster i Regionen

 

Uppdaterad: 2016-05-26
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion