Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-05-26 14.42

Nytt om Hiv och tuberkulos

Ny läkarinformation och patientinformation för de allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomarna Hiv och tuberkulos. Fastställt av smittskyddsläkarna i Sverige 2016-05-03.

Den nya läkarinformationen och patientinformationen hittar du på Smittskyddsenhetens sida för smittskyddsblad.

Smittskyddsblad (nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-05-26
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion