Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-08-25 13.29

Förebygg kikhosta hos spädbarn

Vaccinera i tid, upptäck i tid och var uppmärksam.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya rekommendationer till hälso- och sjukvården för att stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn.

Folkhälsomyndigheten uppmanar till att sprida informationen via det informationsmaterial som de tagit fram.

Skriv ut och sätt upp Fakta-blad "Förebygga kikhosta hos spädbarn" på er mottagning, klinik eller vårdcentral.

Mer information
Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn, Faktablad och utbildningsmaterial (ny sida Folkhälsomyndigheten)

Uppdaterad: 2016-08-25
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion