Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-09-02 13.25

Smittskyddsåtgärder vid multiresistenta bakterier

Rutinbeskrivning för smittskyddsåtgärder vid ESBL, MRSA och VRE

Nu finns en rutinbeskrivning om vilka smittskyddsåtgärder den behandlande läkaren ska vidta vid nyupptäckta fall av multiresistenta bakterier.

Länk till rutinbeskrivning och kontaktuppgifter:

Åtgärder vid provsvar om multiresistenta bakterier

 

 

Uppdaterad: 2016-09-02
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion