Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-09-16 15.30

Nyhetsbrev från smittskydd och vårdhygien

Den här veckan innehåller nyhetsbrevet uppdaterad information om zikavirus, Folkhälsomyndigheten efterlyser fler läkare som vill hjälpa till genom att ta näsprov på patienter med influensaliknande sjukdom och antibiotikaförskrivningen fortsätter att klara målet.

Zikavirus

WHO har nyligen gått ut med nya rekommendationer gällande zikavirus. För att undvika sexuell smitta av zikavirus uppmanas nu alla som rest i områden där viruset sprids skydda sig med kondom vid sexuella kontakter under minst sex månaders tid efter hemkomst. Detta gäller både män och kvinnor och oavsett om man haft några symtom på zikavirusinfektion. Områden där zikavirus sprids omfattar Sydamerika och Västindien, men även exempelvis Thailand. Karta över drabbade länder (ny sida ECDC). Thailand har i år haft 200 officiellt bekräftade zikafall och troligen har smittspridningen där legat på samma nivå under många år utan att man uppmärksammat en denna normalt sett milda infektion.

Provtagning

Individer med symtom (feber, utslag, ledvärk, ögonsymtom) som debuterar inom 12 dygn efter hemkomst från zika-drabbat område bör provtas. Överväg differentialdiagnoser som denguefeber, chickungunya och malaria.

Asymtomatiska individer ska i normalfallet inte provtas. Zikavirusanalys utförs endast på Folkhälsomyndigheten och är kostsam, resurskrävande och ibland svårtolkad pga korsreaktivitet. Undantag kan behöva göras för exempelvis gravida eller par under pågående infertilitetsutredning. Övriga par med graviditetsönskan uppmanas avvakta sex månader efter resa med planerad graviditet.

För fördjupad information om zikavirus och provtagning se Folkhälsomyndighetens hemsida:

Zikavirus (Nord- och Sydamerika 2015-)(ny sida, Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar om zikavirus (ny sida, Folkhälsomyndigheten)

Smittsamma sjukdomar - Fakta och råd, Region Jönköpings län

Efterlysning - fler sentinel-läkare för influensa

Folkhälsomyndigheten vill gärna engagera fler så kallade sentinel-läkare i öppenvården. Sentinelprovtagning är en del av den nationella epidemiologiska övervakningen under influensasäsongen och innebär att prov tas på patienter med influensaliknande symtom och skickas in för kostnadsfri analys. Svaren ger viktig information om vilka influensastammar som cirkulerar, matchning med årets vaccin, om det finns resistens mot antivirala medel med mera.

Läs mer om uppdraget och hur du anmäler dig här:

Läkare – hjälp oss att ha koll på influensan (ny sida, Folkhälsomyndigheten)

Antibiotikaförskrivningen fortsätter att klara målet

Antibiotikaförskrivningen i Jönköpings län fortsätter att ligga under det delmål som finns i Region Jönköpings län, visar statistik för andra kvartalet 2016 från smittskydd och vårdhygien.

Nyhet från regionen, antibiotikaförskrivningen fortsätter att klara målet (ny sida, regionnyheter)

Uppdaterad: 2016-09-16
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion