Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-10-06 14.44

Nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien

Veckans nyhetsbrev handlar om Campylobakterutbrott och mässling.

Campylobakter

Det fortsätter dyka upp ett stort antal nya Campylobakterfall i hela landet och även i vårt län. Vi har även sett flera allvarliga fall där bakterien hittats i blod. Samtidigt ses en ökad förekomst av Campylobakter i kycklingbesättningarna och troligen är färsk kyckling den huvudsakliga smittkällan. De nationella myndigheterna Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket samarbetar nu för att få produktionsindustrin att vidta åtgärder. Vid ett nationellt Campylobakterutbrott på Island för några år sedan var det till slut ett förbud mot försäljning av färsk kyckling (fryst kycklingkött innebär avsevärt mindre smittrisk) som fick ner antalet smittade, men vilka interventioner som sätt in här återstår att se.

Mässling

Den 27 september förklarade WHO mässling utrotat från den amerikanska kontinenten.  Denna glädjande nyhet gäller däremot inte för Europa, där man fortfarande ser återkommande mässlingsutbrott. Bara den senaste månaden har inhemsk spridning av mässling rapporterats från Danmark, Rumänien, Storbritannien och Vitryssland så tänk på att rekommendera mässlingsskydd vid utlandsresa även inom Europa.

Uppdaterad: 2016-10-06
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion