Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-10-20 12.04

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien

I veckans nyhetsbrev vill vi påminna om några klassiska barnsjukdomar som fortfarande är aktuella. Kikhosta och mässling.

Kikhosta

Efter en lugn period ökar nu åter antalet fall av kikhosta i hela landet och även i vårt län. På vår hemsida finns uppdaterad information om sjukdomen och vaccination.

  • Tänk på kikhosta vid långdragen hosta, framför allt om det finns spädbarn i omgivningen.

  • Barn under 6 mån ålder som utsätts för kikhostesmitta skall få förebyggande antibiotikabehandling.

  • Blivande eller nyblivna föräldrar uppmanas se över sitt skydd mot kikhosta och vid behov fylla på med kikhostevaccin (finns enbart som kombinationsvaccin tillsammans med stelkramp och difteri). Personal inom mödra- och barnhälsovården påminner om detta och hänvisar föräldrarna till vårdcentralen för vaccination till självkostnadspris.

Läs mer på vår hemsida:

Kikhosta

Vaccination mot kikhosta

Mässling

Som vi skrev om för ett par veckor sedan cirkulerar mässling i Europa. Just nu pågår ett större mässlingsutbrott i Rumänien med minst 750 fall och tre dödsfall bland barn under ett år. De flesta fallen har inträffat i grupper med traditionellt låg vaccintäckning och ett frekvent resande mellan olika europeiska länder.

Uppdaterad: 2016-11-11
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion