Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-11-04 14.09

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien

Det är många som hostar just nu, bland så väl barn som vuxna. Influensan har inte kommit till länet ännu utan troligen är det andra virus, men också en del Mycoplasma.

Mycoplasma

En sammanställning från 13 svenska laboratorier visar på ett ökande antal positiva mycoplasma-prov och även i vårt län ser vi en viss ökning. Det är dock ännu för tidigt att säga om vi är på väg mot en så kraftig mycoplasmasäsong som vi såg 2011/2012.

Diagnostik

PCR på prov från nasofarynx är förstahandsdiagnostik. På samma pinne kan då även analys av kikhosta beställas, vilket kan vara en viktig differentialdiagnos vid långvarig hosta.

Beställ inte mycoplasmaantikroppar för att ställa diagnos på aktuell infektion! Dessa tar lång tid att utveckla och har betydligt lägre sensitivitet och specificitet än PCR-metoden.

Behandling

Mycoplasma är en långdragen, men huvudsakligen godartad och självläkande infektion. Endast pneumoni orsakad av mycoplasma ska antibiotika behandlas. Vid akut bronkit med långdragen hosta har antibiotika ingen symtomlindrande effekt oavsett orsak, se bild nedan, så undvik onödig antibiotikabehandling i dessa fall.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida diagnosaktuellt (länk, ny sida)

Uppdaterad: 2016-11-11
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion