Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-11-11 13.31

Veckans nyhetsbrev från Smittskydd och Vårdhygien

I veckans nyhetsbrev kan vi konstatera att vinterns antågande som vanligt innebär att säsongen för både influensa och calicivirus närmar sig.

Influensa

Den här veckan har den nationella influensavaccinationskampanjen inletts och vi vet att arbetet med vaccination av medicinska riskgrupper och vårdpersonal pågår för fullt i länet. Förra året vaccinerades 60 % av alla invånare över 65 år och i år hoppas vi nå ännu högre täckningsgrad. Än så länge är influensaaktiviteten låg i hela landet och vi har ännu inte haft något bekräftat fall av influensa i länet. Förra året började antalet fall öka redan före jul, men när årets säsong sätter igång vet vi ännu inte.

All vår information om årets influensa finns samlad på hemsidan: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=36930

Calicivirus

Antalet fall av vinterkräksjuka av calicivirus ökar nu snabbt i landet och under den gångna veckan har det varit ett mindre utbrott med spridning till inneliggande patienter och vårdpersonal på Höglandssjukhuset. Vi kunde där se att smitta spreds tidigt efter att den första patienten insjuknat, innan diagnosen var säkerställd. När provsvaret kom och man arbetade med strikt tillämpning av vårdhygieniska riktlinjer med kohortvård avbröts smittspridningen snabbt och inga ytterligare personer insjuknade.

Uppdaterad: 2016-11-11
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion