Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2016-11-14 11.47

Lyckokakor med livsviktiga budskap under antibiotikaveckan 2016

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot den globala hälsan och 14-20 november 2016 är det World Antibiotic Awareness Week - Antibiotikaveckan. Det kommer du att märka på flera sätt, du som arbetar på något av sjukhusen i länet. I restaurangen får du en lyckokaka med viktigt budskap och jobbar du på bland annat akuten kan du bli påmind om antibiotika via särskilda små kort.

Syftet med den världsomspännande kampanjen är att fler ska bli medvetna om och få större förståelse för problemet samt att sporra till de förändringar som krävs för att säkerställa att antibiotika bara används när det behövs.

Lyckokakor

Så kallade lyckokakor delas ut i sjukhusrestaurangerna under veckan. Varje kaka innehåller en liten papperslapp med ett kortfattat budskap om antibiotika eller vårdrelaterade infektioner.

Puffnings*-kort

På akutmottagningarnas och utvalda klinikers läkarexpeditioner kommer små kort med mer utförliga budskap att delas ut.

Syftet med kakornas och kortens budskap är att skapa uppmärksamhet och konstruktiva diskussioner kring hur vi använder antibiotika och hur vi kan förebygga vårdrelaterade infektioner.
Budskapen med länkar till vetenskapliga referenser (STRAMA, nytt fönster)

Väntrums-tv

Med start på fredag 18 november snurrar en kort film på väntrumsskärmarna tillsammans med olika budskap.

Filmen visas även som TV-reklam i TV4 och på Facebook.

Mer information

Antibiotikaveckan 2016 (STRAMA, nytt fönster)

Kontakt

Andreas Lägermo
Strama-koordinator
Smittskydd och vårdhygien

*Puffning:
Från det engelska ”Nudging”: genom mjuka styrmedel försöka påverka människor att bete sig på ett visst sätt, utan att begränsa individens möjlighet att välja själv.

Uppdaterad: 2016-11-14
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion